سرزمین بی حاصل

داستان کوتاه و فیلمنامه | عکاسی و تصویربرداری | نقد و بررسی فیلم و کلی آموزش

سرزمین بی حاصل

داستان کوتاه و فیلمنامه | عکاسی و تصویربرداری | نقد و بررسی فیلم و کلی آموزش

آه ...

زندگـــی ، هیچوقت انـدازه تـن مـا نشــد !

حــتی ...

حتی وقتی کـه خـودمان بـریدیم و دوخــتیم

آخرین نظرات
  • ۱۴ فروردين ۹۳، ۲۳:۴۸ - balyan
    ممنون
  • ۷ فروردين ۹۳، ۲۳:۴۰ - سیدمهدی نقیبی راد
    زیبا بود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «داستان» ثبت شده است

امید – Hope

 

سیگاری روشن کنار یک تخته برهم ریخته مدام کوتاه تر میشد.خنده ها و شادی های  همسایه از پشت دیوار سردی که به آن تکیه داده بود ، نمکی بود روی زخم های این روز هایش و باران تندی که به شیشه کوبیده میشد همانند پتکی ، مدام برسرش کوبیده میشد، تلفنی هم که مدام برای دل خودش روی میز میلرزید و قطع میشد.

مسیر زندگی اش به بن بست رسیده ، دوای دردش بسته قرص های رنگی هم نیست ، فقط دنیا مسیر نفس کشیدنش را بسته بود. نه نه‌ای شنیده و نه چراغ زندگی اش "نیم سوز" شده بود، فقط چندین سالی است که در اعماق قلبش سیاهی دیده میشود و این بیماری سخت ، داخل شهر پخش شده بود ، از نظر دیگران فقط اوست که مبتلا به این بیماریست

توضیحات کافی بود تا که بدانید برای بیستمین بار ، باز باید شمع های کیک تولدش را تنهایی "فوت" کند و شیرینی کیک را بین خودش و خودش تقسیم کند ، البته ریش سفیدی هم بود به نام پدر ...

به فکر روزهای است که دعا میکرد تعبیر شود خواب هایش ولی گریه های خواهرش آوار هایی بود که میان فکرش خراب میشد و پشیمان بود از این تغییر بزرگِ زندگی اش.

یاد قصه های مادرِ بزرگ و مهربانش می افتاد که مدام از همان نصیحت های مادرانه میکرد ولی آن موقعه گوشی برای شنیدن نداشت و خودش بود و یک مشت افکار غلط.

انگار یک نور ضعیف ، پشت یک کوه بلند و تاریک پنهان شده بود و هیچکس برای رسیدن به آن نه زحمت میکشید و نه تلاشی میکرد و خودش هم میدانست راهی جز تلاش کردن نیست امـّـا برای یک شروع هیچ خطی نمیدید.

میانه راه ، یک روز پائیزی در دوران تحصیلش ، زیر درختِ پیر بزرگ شهر دلش لرزید و غم هایش بود که سرازیر شده از آن جفت چشم گریانش. رفته بود و دیگر هم نیامد. عهد بست بود که همه چیز را زیر همان درخت دفن کند ... نشد ، احساسش میگفت که شاید کسی باشد برای ادامه راه.

یک زمستان دوست داشتی از راه رسید و معلوم است که زیر درخت جایی برای کندن نبود و از چهره‌اش پیداست که به دنبال کسی است که سنگ غم هایش را به سینه بزند نه اینکه سنگِ غم خودشان را به سرش بکوبند و پائیز به پائیز بروند و دیگر نیایند و فقط خراش هایش را به زخم هایی عمیق تبدیل کنند.

دردش بیشتر بود از اهالی یه شهر بزرگ ، کسی را میخواست که پای خنده ها و شادی هایش بشیند تا بتواند خاطراتی که یک کتاب کهنه شده بود را که بگوید و پاره اش کند ، نه اینکه هر بار نیمه تمام بسته شود.

شاید این قسمتی بود از شروع ما ...

  • wasteland